Lịch sinh hoạt Hằng Ngày -Chùa mở cửa Thứ 2 đến Thứ 7 (Từ 9AM đến 9PM)

Chùa mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 7  (Từ 9AM-9PM)

Tụng Kinh Hằng Ngày:  Thứ 2 đến Thứ 7 (Từ 19h30 đến 20h30)