Chương Trình Từ Thiện

Chương trình xây nhà tình thương Ấn Độ
24/09/2021
Hỗ trợ người nghèo mùa dịch covid 2021-Phú Yên
24/09/2021
Hỗ trợ người nghèo mùa dịch covid-19, Ấn Độ
24/09/2021

   

chương trình đào giếng Ấn Độ
24/09/2021
Cúng dường cho chư Tăng tại bồ đề đạo tràng mùa dịch bệnh covid 19, 2020
20/09/2021