Chùa Ba La Mật Đa – Lịch Sử

NỘI QUY CỦA CHÙA BA LA MAT ĐA
07/12/2021

NỘI QUY CỦA CHÙA Điều 1: Khi vào chùa, Nói chuyện với các nhà sư thì xưng là A di đà Phật, bạch Thầy… và xưng là Con. Xưng hô như vậy tức là nhìn thấy tăng mà tưởng nhớ thầy Thích Ca Mâu Ni, nghĩa là xưng hô với Đức Thích Ca. Nếu nhà…

Tiểu Sử của thầy Trụ Trì Thích Quảng Trí
26/11/2021

Bài viết của thầy Trụ Trì Thích Quảng Trí viết về sư ông và kỷ niệm tuổi thơ cũng là tiểu sử về nhân duyên trên bước đường Vân trình tầm sư học đạo của thầy Dưới Mái Chùa Xưa Chùa Phi Lai toạ lạc tại thôn Mỹ Trung, xã Hoà Thịnh, huyện Tây Hoà,…