Ký Sự Dã Ngoại

Hiểu đúng về Giới
12/10/2021

Người Phật tử tại gia khi đã quy y Tam Bảo thì nên phát nguyện thọ trì năm giới. Muốn giữ được giới thì chúng ta phải hiểu giới là gì? Vì sao chúng ta phải giữ giới? Lợi ích của việc giữ giới như thế nào? Đó là hàng loạt những câu hỏi mà…

Làm sao “sao kê” được tấm lòng
12/10/2021

Những việc rắc rối xung quanh việc làm từ thiện không phải chỉ mới xuất hiện gần đây, và không phải chỉ có ở Việt Nam. Bởi lẽ, ở bất kỳ thời đại hay quốc gia nào, vẫn có sự chênh lệch giữa giàu và nghèo, vẫn phải chịu những thiệt hại nhất định về…

Hiểu đúng về Nhân Quả
12/10/2021

Trong 45 năm hoằng pháp lợi sinh đức Phật đã khai sáng cho thế gian nguồn tri thức và hiểu biết tường tận về nhân sinh vũ trụ. Ngài đã cho ta thấy rõ về những nguyên lý vận hành của vạn sự vạn vật trên thế giới này. Những nguyên lý đó bao hàm…

Con chỉ sợ
12/10/2021

Con chỉ sợ tâm mình còn hời hợt, Không đủ lòng tôn kính Phật vô biên Từng ngày qua con đâu dám lãng quên Vì kính Phật, bốn ân xin nguyện trả. Con chỉ sợ đường đời nhiều cám dỗ Bỏ ngoài tai lời Sư Phụ dạy răn Từng ngày qua con sám hối ăn…

Giới sát trong đạo Phật
12/10/2021

Đạo Phật có mặt từ hơn 26 thế kỷ trước, giáo lý của đạo Phật lấy từ bi làm gốc nên hình ảnh của Phật giáo đi đến đâu là tinh thần từ bi, thương yêu được lan truyền đến đó. Tinh thần từ bi của đạo Phật không chỉ giữa con người với nhau…

Suy niệm về Thất giác chi
12/10/2021

Chánh niệm, trạch pháp (tuệ), tinh tấn, hỷ (vui vẻ), khinh an (bình yên), định (tập trung), xả ly (không chấp trước) – 7 yếu tố giác ngộ. Người có 7 yếu tố này là người đó giác ngộ. Bạn xem chính bạn có chưa? Chưa có thì phải trau dồi, luyện tập. Những yếu…

Tam Pháp Ấn
12/10/2021

Thời Phật còn tại thế, trong Tăng đoàn, lúc đó có tôn giả A-nan là thị giả của Phật, thường theo bên cạnh Phật. Tôn giả có một trí nhớ siêu phàm, tất cả những gì đức Phật đã thuyết giảng đều được tôn giả ghi nhớ trọn vẹn, không thiếu xót. Khi đức Phật…