Phật Giáo và Đời Sống

Khi Tôi Nói Rằng Tôi Là Phật Tử – Giáo sư Richard Gombrich
14/12/2021

Khi Tôi Nói Rằng Tôi Là Phật Tử – Giáo sư Richard Gombrich 2 năm trước A A Giáo sư Richard Gombrich, người dành 40 năm cuộc đời để nghiên cứu Phật giáo và ngôn ngữ Pali tại Đại học Oxford, Từ năm 2003 đến nay ông là Giám đốc học thuật, Trung tâm nghiên cứu…

Con chỉ sợ
12/10/2021

Con chỉ sợ tâm mình còn hời hợt, Không đủ lòng tôn kính Phật vô biên Từng ngày qua con đâu dám lãng quên Vì kính Phật, bốn ân xin nguyện trả. Con chỉ sợ đường đời nhiều cám dỗ Bỏ ngoài tai lời Sư Phụ dạy răn Từng ngày qua con sám hối ăn…

Suy niệm về Thất giác chi
12/10/2021

Chánh niệm, trạch pháp (tuệ), tinh tấn, hỷ (vui vẻ), khinh an (bình yên), định (tập trung), xả ly (không chấp trước) – 7 yếu tố giác ngộ. Người có 7 yếu tố này là người đó giác ngộ. Bạn xem chính bạn có chưa? Chưa có thì phải trau dồi, luyện tập. Những yếu…

Tuổi thơ…xưa và nay…
12/10/2021

Ôi ngọt ngào tuổi thơ Như giọt sương tinh mơ Những trưa hè nắng gọi Trong cơn mưa bất ngờ. Ôi ngọt ngào tuổi thơ Một buổi bên sách vở Tung tăng bước đến trường Áo quần thật đơn sơ. Ôi ngọt ngào tuổi thơ Viên sỏi làm quân cờ Nhà chòi bán hàng xén…

Tam Pháp Ấn
12/10/2021

Thời Phật còn tại thế, trong Tăng đoàn, lúc đó có tôn giả A-nan là thị giả của Phật, thường theo bên cạnh Phật. Tôn giả có một trí nhớ siêu phàm, tất cả những gì đức Phật đã thuyết giảng đều được tôn giả ghi nhớ trọn vẹn, không thiếu xót. Khi đức Phật…

Chương trình xây nhà tình thương Ấn Độ
24/09/2021